Messekalender

For visning av våre båter utenom messer, vennligst kontakt din nærmeste SAGA-forhandler. Permanemt utstilling hos våre forhandlere Saga Boats AS (Selje), Saga Boats AS (Leangbukta/Asker), Bergen Marine, Carlanders Båtvarv AB (vest-kysten ved Gøteborg) og Tempo Bådsalg (Danmark, Nord-Tyskland og Grønland), hvor våre modeller kan besiktiges hele året.