Flott test av nye SAGA 365Great test report on new SAGA 365Great test report on new SAGA 365

6. februar 2013

Les siste test av den nye SAGA 365 i februarutgaven av Båtliv.

Noen utdrag fra teksten:

– «Denne båten kjøper du for den oser av kvalitet, godt håndverk og stor bruksverdi.»

– «…de tenker bruk, nytte og sikkerhet. Det meste motiveres ut fra de tre faktorene. Derfor skårer den også høyt på vårt testskjema»

– «Saga 365 er blitt en eksepsjonelt stille båt båt. Vi målte den til 78 decibell ved fullt gasspådrag midt i båten»

Se også Båtlivs videoklipp fra testen her: https://www.youtube.com/watch?v=xO7vJ2Z-mLQThe Norwegian boating magazine Båtliv has a very positive test of the new SAGA 365 in their Februrary edition.

A few qoutes from the test report:

– «This boat you buy because of its high quality, great craftmanship and focus on practical details.»

– «…their focus on life on board, practical solutions and safety. The most of the boat is motivated by these three factors. That is why the scores are high on our test reports.»

– «Saga 365 has become an expetioinally quiet boat. We meassured 78 decibell at full speed mid-ships.»

Båtliv’s video clip from the test driving can be seen here (comments in Norwegian): https://www.youtube.com/watch?v=xO7vJ2Z-mLQThe Norwegian boating magazine Båtliv has a very positive test of the new SAGA 365 in their Februrary edition.

A few qoutes from the test report:

– «This boat you buy because of its high quality, great craftmanship and focus on practical details.»

– «…their focus on life on board, practical solutions and safety. The most of the boat is motivated by these three factors. That is why the scores are high on our test reports.»

– «Saga 365 has become an expetioinally quiet boat. We meassured 78 decibell at full speed mid-ships.»

Båtliv’s video clip from the test driving can be seen here (comments in Norwegian): https://www.youtube.com/watch?v=xO7vJ2Z-mLQ

Previous post:

Next post: