History

Historien om Saga Boats AS så dagens lys i 1960. Brødrene Drageseth hadde drevet skjortefabrikk i 14 år og fikk ideen om å bygge båter i det nye materialet glassfiberarmert polyester. En 10-fots jolle ble satt i produksjon i lokalene til skjortefabrikken og snart var arbeidet med tre nye jollemodeller i gang. Nye lokaler ble nødvendig og bygget fikk plass ut mot det værharde Stadthavet, perfekt for å opprettholde den kvalitet og sjødyktighet som kjennetegner Saga båtene.

I 1967 kom Saga 20 til verden. Snekken ble raskt en suksess i inn- og utland og ble på kort tid en populær folkebåt. 200 eksemplarer ble produsert årlig og snekken ble eksportert til store deler av Europa. For å etterkomme den store etterspørselen,ble produksjonsanlegget og arbeidsstokken betydelig utvidet. Dette ble ytterligere påkrevet da Saga 27, den nye generasjon familiebåt, ble introdusert i 1970. Denne ble kåret til “Tidenes Norske Motorbåt” i 2005 og er for mange selve symbolet på de tradisjonsrike båtene fra verftet på Vestlandet. Dens enorme popularitet gjenspeiles på kanalene i Nederland der snekker generelt blir omtalt som “Saga”. Saga 20 og Saga 27 ble etterhvert en av norsk lystbåtindustri’s største suksesser. Markedet ble betydelig utvidet, og egne importører var snart å finne i de fleste europeiske land. I årene frem til 1980 ble det produsert ca. 700 motorbåter pr. år og bedriften sysselsatte ca. 130 personer.Til tross for stor vekst og ekspansjon ble det aldri fraveket å bygge kvalitetsbåter, hvor lokale tradisjoner med godt håndverk og best mulige sjøegenskaper var satt i fokus. Dette førte til at Saga ble det kvalitetsproduktet vi kjenner i dag.

I 1974 kom Saga 24 med seil, noe som var først i sitt slag i Norge. I 1976 ble utvikling av halvplanende båter med større fartspotensiale igangsatt. Med det ble halvplanende båter kjernen i Saga-programmet. Saga Craft 35/39 fulgte opp i 1980 og i 1990 kom Saga 32, til verden. Satsing på større halvplanere med rak aksel finner man også igjen i dagens modellprogram, som består av Saga 310, Saga 315 og i 2009 kom den nye Saga 415. I løpet av 2012 vil det lanseres tre nye Saga-modeller. I all vår produkt- og nyutvikling fokuserer vi på å fremholde Saga-design og kvalitet for å sikre Sagakunden det beste produkt. Over 50 års erfaring sammen med tradisjoner og høy kompetanse gir våre kunder den trygghet som forventes ved kjøp av en Sagabåt.

The history of Saga Boats AS was born in 1960. The Drageseth brothers had been running a shirt factory for 14 years and got the idea to start building boats in the new material of glass-reinforced polyester. A 10 foot jolly-boat was produced and soon the production of three new models was started. New buildings were required and the new factory was located on the unsheltered shore of Western Norway facing the North Sea, perfect for testing and maintaining Saga quality and seaworthiness.
Saga 20 was born in 1967 and was an immediate success in Norway as well as abroad. 200 copies were produced yearly and were exported to large parts of Europe. In order to meet the great demand, the production plant and workforce were considerably increased. This was exceedingly necessary when Saga 27, the new generation of family boats, was introduced in 1970. Saga 27 was named “The Greatest Norwegian Motorboat of All Time” in 2005 and is for many the very symbol of Saga’s rich boatbuilding traditions. Its enormous popularity is reflected on the channels in the Netherlands where double-enders generally are referred to as a “Saga”. Saga 20 and Saga 27 became one of the Norwegian pleasure boat industry’s greatest successes of all time. The market grew considerably and own importers could be found in most European countries. In the 1970’s more than 700 motorboats were produced yearly and the factory employed approximately 130 persons. In spite of great growth and expansion, we never deviated from building quality boats with local traditions, good craftsmanship and the best possible seaworthiness. This led to Saga becoming the quality product we know today.
Saga 24 with sail, first of its kind in Norway, was launched in 1974. In 1976 the developement of semi-planing boats with a greater speed potential was initiated, and thereafter semi-planing boats has been the core of the Saga model range. Saga Craft 35/39 was launched in 1980 and in 1990 Saga 32 was born. The emphasis on larger semi-planing boats with a straight shaft has since led to today’s popular range consisting of Saga 310 and Saga 315. The latest model Saga 415 was launched in 2009. During 2012 there will be launched three new models.
Saga Boats focus on emphasising the Saga design and quality in order to ensure the customer the best product possible. More than 50 years of experience together with traditions and a high level of expertise give our customers the safety and security they expect when purchasing a Saga boat.